Adresa vedení společnosti:

 • K Letišti 893, 339 01 Klatovy II,

  Zde máme kanceláře včetně zázemí a můžeme se tedy věnovat potencionálním investorům -stavebníkům a být nápomocni radou a technickou pomocí při řešení jejich stavebních záměrů.

Telefonní spojení:

 • 376 310 304, 376 320 287, 376 320 286
 • 608 60 50 40, 608 66 10 66, 608 64 64 74
 • Fax : 376 320 286

E-mail:

Další údaje:

 • Klatovská stavební společnost s.r.o.
  IČO : 26 35 75 34, DIČ: CZ 26 35 75 34
  Registrace: OR Krajský soud v˙Plzni, oddíl C, vložka 15165

KDYŽ STAVĚT, TAK S NÁMI!

Naše společnost získala certifikáty systému jakosti OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008